Přesměrování

Modul přesměrování slouží k nastavení přesměrování ze starých URL adres na nové.

Modul Přesměrování najdete v sekci Apps.

 • Přidat - pomocí tohoto tlačítka zadáte nové přesměrování.

 • Publikovat - publikování nastavených změn do ostrého provozu.

 • Seřadit - kliknutím na toto tlačítko se vám zobrazí stránka na které můžete seřadit vaše nastavené přesměrování podle priority.

 • Smazat - smaže vybrané přesměrování.

 • Povolit - nastaví vybrané přesměrování jako povolené.

 • Zakázat - nastaví vybrané přesměrování jako zakázané.

 • Export - export nastavených přesměrování do CSV souboru.

 • Import - import přesměrování z CSV souboru.

Ve výpisu nastavených přesměrování vidíte ve sloupci Shody kolikrát bylo dané přesměrování použito. Ve sloupci Povoleno pak to jestli je dané přesměrování aktivní. Poslední sloupec Stav zobrazuje zda je přesměrování Publikováno, tj. zda se používá.

Všechny provedené změny v přesměrování je potřeba Publikovat, aby se začaly používat.

Přidání přesměrování

Nové přesměrování přidáme kliknutím na tlačítko Přidat.

 • Zadejte zdrojovou cestu tedy staré URL, které chcete přesměrovávat. Cestu zadejte relativně, tedy bez domény, začínající lomítkem.

 • Následně zadejte Cílovou cestu, tedy URL na které chcete původní URL přesměrovat. Zde můžete zadat jak relativní cestu (bez domény), tak URL absolutní (s doménou), které může odkazovat na jiný web.

 • Nakonec vyberte Typ přesměrování, tedy s jakým stavovým kódem se bude přesměrování posílat.

  • 301 - Trvalé přesměrování. Toto přesměrování nastavte, pokud se URL adresa stránky změnila natrvalo a chcete, aby si vyhledávač nahradil ve svém indexu původní URL adresu za novou.

  • 302 - Dočasně přesměrování. Toto přesměrování nastavte, pokud jste URL adresu změnili dočasně (např. z důvodů nějaké akce) a v budoucnu přesměrování zrušíte. Tedy nechcete, aby vyhledávače v indexu původní URL nahradili novou.

 • Vše uložte a následně nezapomeňte změny publikovat kliknutím na tlačítko Publikovat na stránce s výpisem přesměrování.

Last updated