Jak upravit hlavní menu?

Nastavení hlavního menu se může lišit podle možnosti aktuální šablony. Zde popisované nastavení je pro šablonu Merkur.

Hlavní menu vašeho e-shopu upravíte v nastavení aktuální šablony. Jděte tedy na Nastavení / Šablony a zde klikněte na tlačítko Přizpůsobit šablonu v pravém horním rohu.

Na následující stránce s nastavením šablony přejděte na záložku Hlavní menu.

Zde můžete nastavit jaký obsah chcete Jako menu zobrazit?

Pokud zvolíte volbu Menu, tak se vám zobrazí rozbalovací menu se seznamem vašich vytvořených menu, kde si zvolíte to, které se bude jako hlavní menu používat. Jednotlivá menu vytvoříte v sekci Menu.

S vybranou volbou Všechny hlavní kategorie se vám jako hlavní menu zobrazí výpis hlavních kategorii. U tohoto typu výpisu můžete nastavit Zobrazit megamenu s podkategoriemi a po najetí myší na název hlavní kategorie se vám zobrazí rozbalovací megamenu s jejími podkategoriemi. Další volbou Zobrazit ikony kategorii si můžete nastavit zda v megamenu chcete zobrazovat i ikony nastavené u jednotlivých kategorií.

Poslední možností je zobrazit Vybrané hlavní kategorie. Při této volbě si můžete zaškrtnout v seznamu hlavních kategorií pouze ty, které chcete zobrazit. I u tohoto zobrazení hlavního menu si můžete nastavit zobrazování megamenu.

Poslední volbou dostupnou na této záložce je možnost vložit pod hlavní menu Vlastní HTML kód. Pokud tedy zaškrtnete volbu Přidat vlastní HTML kód, tak se vám zobrazí editor do kterého budete moct HTML kód zapsat.

Last updated