Fio

Pokud máte účet u Fio banky, můžete si jej propojit s e-shopem. Příchozí platby se budou co 10 minut importovat do e-shopu a jednotlivé objednávky se přepnou do předvoleného stavu.

Párování plateb s účtem Fio

Příchozí platby jsou importovány do e-shopu každých 10 minut, přičemž každé objednávce je přiřazen stav nastavený v doplňku. Pokud chcete nastavit objednávku jako zaplacenou, tak u tohoto stavu nastavte, že má označovat objednávky jako zaplacené.

Párování plateb probíhá na základě shody variabilního symbolu objednávky a hodnoty objednávky. Aby došlo k párování, obě tyto hodnoty musí být shodné; v opačném případě nedojde k úspěšnému spojení plateb s odpovídajícími objednávkami.

Párováním přeshraničních plateb

V případě, že zákazník zasílá platbu ze zahraničí, může se u některých plateb stát, že variabilní symbol bude nahrazen jiným identifikátorem. Variabilní symbol se následně vloží do poznámky k platbě. Proto kontrolujeme poznámku u platby na přítomnost variabilního symbolu.

Ruční párování

Pokud nedojte ke spárování platby automaticky, tak můžete platbu spárovat ručně v části Objednávky / Transakce. Více o párování najdete v nápovědě.

Vytvoření Fio tokenu

Přihlaste se do vašeho internetového Fio bankovnictví na https://ib.fio.cz/ib/login. V pravém horním rohu klikněte na Informace o učtu.

Na následující stránce v boxu Správa účtu přes API klikněte na tlačítko Nastavení API.

Na nové stránce Nastavení s přehledem vašich tokenů klikněte na tlačítko Přidat nový token.

Vytvořte si váš nový token. Vyberte Číslo účtu ze kterého chcete stahovat výpis plateb. Práva tokenu můžete nechat na předdefinovaném Pouze sledovat účet. Váš token pro přehlednost libovolně pojmenujte. Vyberte platnost tokenu, která však nemůže být delší než 180 dnů. Pokud však zaškrtnete volbu Prodlužovat platnost tokenu, tak se při každém přihlášení do internetového bankovnictví prodlouží platnost vašeho tokenu o dalších 180 dnů.

Označte si vygenerovaný token a zkopírujte si ho do schránky.

Nastavení v Rocketoo

V administraci Rocketoo přejděte do Nastavení / Fio.

Zde vložte ze schránky váš Fio token. Pokud chcete stahovat informace z více účtu, například z CZK a EUR, tak zaškrtněte volbu Více bankovních účtu.

Pokud zaškrtnete volbu Automaticky párovat platby, spustíte automatické párování, které bude probíhat v intervalech každých 10 minut.

V následujícím seznamu můžete zvolit pro které typy plateb se bude párování používat.

V posledním nastavení Změnit stav objednávky specifikujte, který stav má být přiřazen objednávce v případě, že dojde k úspěšnému spárování platby s danou objednávkou.

Last updated