Stavy objednávek

Zde můžete nastavit, nebo vytvořit stav objednávky, který pak přiřazujete jednotlivým objednávkám v seznamu objednávek od vašich zákazníků.

Ve výpisu stavů objednávek vidíte Pořadí, které si můžete změnit kliknutím na tlačítko Změnit pořadí. Pořadí určuje v jakém pořadí se stavy vypisují v rozbalovacím menu při nastavování stavu objednávky.

Sloupec Výchozí určuje, který stav se použije jako výchozí a nastaví se nově vytvořené objednávce.

Sloupec Stav objednávky zobrazuje název stavu a jeho nastavenou barvu.

Šablona informačního e-mailu zobrazuje, zde je ke stavu nastavená nějaká e-mailová šablona, která se odešle pokud stav nastavíte.

Sloupec Doklady zobrazuje jaké doklady se připojí k e-mailové zprávě, pokud se bude odesílat.

Sloupec Zaplacena zobrazuje, zde je stav nastavený tak, že při jeho použití se objednávka označí jako zaplacena.

Poslední sloupec ukazuje zda je šablona systémová nebo uživatelská. Systémová šablony není možno smazat.

Přidání stavu objednávky

Nový stav objednávky přidáte kliknutím na tlačítko Vytvořit stav objednávky.

 • Název - můžete zadat libovolně dle potřeby.

 • Barva - určuje podkladovou barvu labelu s názvem stavu.

 • Barva podbarvení řádku objednávky - určuje barvu, kterou se ve výpisu objednávky podbarví řádek objednávky s tímto nastaveným stavem.

 • Označit objednávku jako zaplacenou - pokud je tato volba zatržena, tak když objednávka nabude tento stav, tak se označí jako zaplacená a datum zaplacení se nastaví na aktuální datum a čas.

 • Objednávky s tímto stavem nepočítat v červeném počítadle objednávek v menu - objednávky s tímto stavem se nebudou započítávat do součtu objednávek v informační bublině.

 • Zobrazit políčko pro zadání čísla zásilky - pokud bude zaškrtnuto, tak objednávka s tímto stavem bude mít v detailu zobrazeno pole pro zadání čísla zásilky.

E-mail pro zákazníka

Zde můžete nastavit, zda se má při nastavení stavu poslat zákazníkovi informační e-mail. Šablona informačního e-mailů - vyberte šablonu, kterou chcete použít pro informační e-mail.

V části Vytvořit doklady můžete zvolit jaké doklady se mají přiložit k informačnímu e-mailu.

 • Připojit objednávku k e-mailu - jestli má stav nastavené posílání emailů, objednávka bude přidána jako příloha v PDF.

 • Vystavit zálohovou fakturu a připojit ji k e-mailu - při změně na tento stav bude automaticky vygenerovaná zálohová faktura. Jestli má stav nastavené posílání e-mailů, faktura bude přidána jako příloha v PDF.

 • Vystavit daňový doklad a připojit ho k e-mailu - při změně na tento stav bude automaticky vygenerovaný daňový doklad. Jestli má stav nastavené posílání e-mailů, doklad bude přidán jako příloha v PDF.

 • Vystavit dodací list a připojit ho k e-mailu - při změně na tento stav bude automaticky vygenerovaný dodací list. Jestli má stav nastavené posílání e-mailů, dodací list bude přidán jako příloha v PDF.

 • Připojit k e-mailu PDF s obchodními podmínkami - k objednávce se připojí PDF vygenerované z obsahu stránky Obchodní podmínky.

 • Připojit soubory k e-mailu - k e-mailu můžete připojit libovolné soubory, které nahrajete.

E-mail pro admina

Zde můžete nastavit, zda se má při nastavení stavu poslat administrátorovi informační e-mail. Šablona informačního e-mailů - vyberte šablonu, kterou chcete použít pro informační e-mail.

 • Připojit objednávku k e-mailu - jestli má stav nastavené posílání emailů, objednávka bude přidána jako příloha v PDF.

Automatizace

Automaticky přepnout do jiného stavu - pokud zaškrtnete tuto volbu, tak se objednávka s tímto stavem po nastaveném čase automaticky přepne do jiného stavu, tak jako byste to udělali ručně. Pokud má nový stav nastavené e-maily, nebo jiné návaznosti, tak se všechno automaticky zpracuje.

Last updated