Objednávky

Zde můžete vidět seznam objednávek, který se generuje prostředníctvím e-shopu ale také zde můžete vytvořit manuální objednávku (třeba když budete dělat objednávku se zákazníkem telefonicky).

Výpis objednávek

V horní liště si můžete přepínat mezi Inboxem (aktuální objednávky), Archívem a výpisem všech objednávek. Najdete zde také tlačítko na Vytvoření objednávky a Hromadné akce.

Objednávky je možno filtrovat podle Zaplaceno / Nezaplaceno, podle Datumu, Stavu, Dopravy, Platby a Zdroje.

V seznamu objednávek můžete zobrazit rychlý náhled objednávky pokud myší najedete nad sloupec s číslem objednávky.

V posledním sloupci pak najdete ikonky na export objednávky do PDF a tisk objednávky na tiskárnu.

Hromadné akce

Pokud si v seznamu zaškrtnete vybrané objednávky tak s nimi můžete provádět Hromadné akce. Můžete tak objednávky archivovat, měnit jejich stav, nastavovat zaplaceno/nezaplaceno, tisknout je na tiskárně, exportovat (např. pro různé dopravce) nebo smazat.

Vytvoření objednávky (manuálně)

Klikněte na tlačítko Vytvořit objednávku. Rozbalí se vám nabídka vytvoření nové objednávky.

 • Číslo objednávky se vyplní automaticky, dle pořadí.

 • Můžete vybrat zdroj, odkud přichází zákazník (tedy jestli je to například objednávka po telefonu, zvolíte po telefonu).

 • Nastavíte také příslušnou měnu a zemi ze které zákazník pochází.

 • Klikněte na Vytvořit.

Tím se objednávka vytvoří a vy se dostanete k její editaci.

 • Jako první musíte Přidat zákazníka (kliknutím na tlačítko v pravé části). Můžete vytvořit nového zákazníka nebo přidat existujícího.

 • Potom pomocí tlačítka Přidat na záložce Položky přidejte do objednávky zboží.

Editace objednávky

Lišta tlačítek

V liště tlačítek najdete tlačítko pro Archivaci objednávky, Tisk (na tiskárnu nebo do PDF), vytvoření Dokladu (zálohová faktura, daňový doklad nebo dodací list) a také tlačítka, které se zobrazují na základě toho jaké moduly máte zapnuty. Najdete zde tedy např. export do účetních software, odesílání SMS nebo export objednávky k dopravcům.

Tlačítko Archivovat

Když je objednávka úplně vyřešena, můžete ji archivovat. Stiskem na tlačítko Archivovat se objednávka automaticky přesune do archívu a nebude se již zobrazovat v seznamu objednávek. Váš seznam objednávek může být proto vždy přehledný a aktuální.

Archivované objednávky můžete zobrazit, když v seznamu objednávek vyberete možnost zobrazit archív. Když kliknete na objednávku v archívu, zobrazí se detail objednávky a můžete ji znova obnovit kliknutím na tlačítko Zrušit archivování. Objednávka se bude znova zobrazovat v seznamu objednávek.

Tlačítko Tisk

Zde můžete objednávku poslat na tiskárnu a nebo ji vyexportovat do PDF.

Tlačítko Doklad

Kliknutím na tlačítko Doklad zobrazíte nabídku s možnostmi pro vytvoření daňového dokladu nebo dodacího listu (v případe že již máte vytvořený daňový doklad nebo dodací list, zobrazí se v teto nabídce vytvořené doklady).

 • Jestli chcete vytvořit nový doklad, zobrazí se pole pro vyplnění údajů příslušného dokladu:

  • jestli máte nastavené automatické spárování VS s objednávkou v nastaveních dokladů, nemusíte měnit VS,

  • konstantní symbol, specifický symbol a typ platby se vám nastaví automaticky, jestli jste vyplnili výchozí nastavení dokladů. Jestli chcete změnit typ platby pro tuhle objednávku a tenhle daňový doklad, klikněte do pole a změňte typ platby přímo při tvorbě konkrétní faktury,

  • klikněte na Vytvořit,

  • doklad se již zobrazuje v seznamu dokladů v objednávce.

 • Jestli chcete přejít na již vytvořeny doklad, přesunete se do úprav konkrétního dokladu.

Tlačítko SMS

Zde můžete odeslat zákazníkovy SMS zprávu s informací o stavu objednávky (třeba objednávka se vyřizuje, nebo objednávka je vyřízena).

Můžete si sami vytvořit různé šablony SMS správ v nastaveních rozšíření GoSMS.

Klikněte na jednu ze šablon SMS a otevře se vám okno s nabídkou.

 • Telefonní číslo se vloží automaticky s nastavení zákazníka.

 • Text SMS se vloží automaticky ze šablony v nastaveních GoSMS (v GoSMS nastavujete i automatické odesílání dle stavu objednávky).

Informační lišta

V informační liště vidíte číslo objednávky a její datum, celkovou cenu, zákazníka, zdroj a stav objednávky a platby.

Nastavení stavu objednávky

Pod informační lištou můžete v rozbalovacím menu nastavit stav objednávky výběrem z přednastavených stavů. Pokud vyberete stav, který odpovídá expedici objednávky, tak se vám zobrazí pole pro zadání čísla zásilky.

Pokud zaškrtnete volbu Dočasně neposílat email spojený se změnou stavu objednávky, tak pozastavíte odesílání informačních e-mailu, které se posílají u nastavovaného stavu objednávky.

Můžete zde také nastavit, zda je objednávka zaplacená nebo ne.

Záložka Položky

Zde můžete přidávat jednotlivé položky objednávky jako jsou produkty a způsob dopravy a platby. Stisknutím tlačítka Přidat se vám zobrazí rozbalovací nabídka s možnostmi přidání produktů, dopravy, platby, slevy apod.

Přidat produkt

 • Klikněte na Přidat produkt.

 • Vyberte nebo vyhledejte produkt, který chcete přidat do objednávky a klikněte na něj.

 • Dále musíte nastavit cenu za kterou jej chcete do objednávky vložit. Pokud chcete speciálně pro tento produkt, pro tohoto zákazníka, prodat za jinou cenu (než jakou uvádíte na e-shopu), můžete zde jednorázově změnit cenu + nezapomeňte zadat množství.

 • Produktů můžete přidat více do jedné objednávky.

 • Stejně postupujete i při přidání dopravy a způsobu platby (můžete též speciálně upravit cenu dopravy pro konkrétního zákazníka).

Přidat slevu

Zákazníkovi můžete na daný produkt přidat slevu (částkou nebo procentem), která se v případě procenta vypočítá automaticky z celkové sumy objednávky a v případě částky se odpočítá daná částka z celkové sumy.

Přidat samostatnou položku

K objednávce můžete přidat samostatnou položku, kterou nemusíte mít na e-shopu, třeba speciální dárková taška. Přiřadíte cenu, množství, váhu a klikněte na Vytvořit.

Záložka Historie

V detailu objednávky můžete vidět historii změn, tedy vždy budete mít přehled co a kdy se v objednávce změnilo (produkty, doprava, cena) nebo archivovalo, vytvořilo apod.

Komentáře se zobrazují jen administrátorům e-shopu a v přehledu můžete jejich zobrazování vypnout.

Záložka Doklady

Zde se vám zobrazuje seznam vytvořených daňových dokladů, zálohových faktur, dodacích listů nebo dobropisů, které jste vytvořili k dané objednávce.

Když kliknete na vytvořenou fakturu (nebo jiný vytvořený doklad), přejdete do detailů úprav daňového dokladu (nebo jiného dokladu).

Pro vytvoření dokladů k dané objednávce přejděte do sekce úprav detailů zákazníka (Tisk, Doklady, SMS).

Pravý sloupec

V pravém sloupci se při editaci objednávky najdete informace o zákazníkovi, jeho fakturační a doručovací adresu.

Ikonkou křížku v pravém horním rohu odeberete aktuálního zákazníka od objednávky a budete mít možnost zadat nového. Druhou ikonkou šipky se dostanete do profilu daného zákazníka.

V části Doručovací a fakturační adresa nastavujete fakturační adresu objednávky a pokud je doručovací adresa jiná než fakturační, tak i ji. V případě, že je zvolena doprava na nějaké výdejní místo, tak v doručovací adrese najdete informace o tomto výdejním místě.

Při nastavování adres máte na výběr tyto možnosti:

Last updated