iDoklad

iDoklad je nejrozšířenější fakturační systém pro živnostníky a malé firmy. Jedná se o službu postavenou na cloudovém řešení, takže je přístupná odkudkoliv na světě s možností připojení k internetu.

Registrace služby iDoklad

iDoklad je určen pro vystavování a správu faktur odkudkoli, protože se jedná o on-line webovou službu. Ta je dostupná v české i slovenské lokalizaci a v několika variantách, které se liší množstvím funkcí a počtem spravovaných daňových dokladů a možností využít API. Pro fungování doplňku je potřeba jakýkoliv tarif s API (tedy Oblíbený nebo Prémiový), viz https://www.idoklad.cz/cenik.

Registraci provedete do iDokladu provedete zde. Stačí provést objednávku testovací verze a vyplnit požadované údaje.

Po dokončení objednávky obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou v registraci přístupové údaje do administrace iDokladu. Po prvním přihlášení je potřeba doplnit fakturační a kontaktní údaje vaší firmy, bankovní spojení a vybrat si variantu tarifu iDokladu, kterou chcete využívat.

Propojení iDokladu s Rocketoo

V administraci iDokladu přejděte v levém bočním menu do části Nastavení a zde zvolte sekci Aplikace.

V této části nastavení přejděte na záložku API.

Zde si postupně zkopírujte Client ID a Client Secret a překopírujte je do nastavení Rocketoo v Nastavení / iDoklad.

Po zadání Client ID a Client Secret jste úspěšně propojili službu iDoklad s vašim e-shopem Rocketoo a můžete provést ještě další nastavení.

Automatické vytváření faktur

Faktury můžete vytvářet buď automaticky nebo ručně.

Ručně vytvoříte fakturu v detailu objednávky kliknutím na tlačítko iDoklad v horní tlačítkové liště.

Automatické vytváření faktur je potřeba navázat na nějaký Stav objednávky. Pokud pak objednávka získá předvolený stav, tak se doklad automaticky vytvoří. V nastavení si pak můžete nastavit Typ vytvářeného faktury, zda se bude vytvářet daňový doklad nebo zálohová faktura. Vytváření faktury pak můžete omezit pouze pro některé typy plateb.

Označovaní zaplacených objednávek

Při zaškrtnutí volby Přenášet stav zaplaceno se bude u objednávky, která je provázaná s fakturou, nastavovat vybraný stav objednávky pokud fakturu v iDokladu označíte jako zaplacenou. Můžete vybrat stav, který má nastaveno, že se ním má objednávka označovat za zaplacenou a jednoduše tak můžete nastavovat objednávky na uhrazené.

Číselné řady pro faktury

Pokud si v nastavení nenastavíte žádnou číselnou řadu, tak se doklady v iDokladu budou zakládat do výchozí číselné řady.

Kliknutím na tlačítko Přidat číselnou řadu nastavíte nové propojení mezi měnou vytvořenou v e-shopu a číselnou řadou vytvořenou v iDokladu. Můžete tak pro objednávky například v euro nastavit jinou číselnou řadu než pro objednávky v korunách.

Odeslání faktury zákazníkovi

Fakturu můžete zákazníkovi odeslat buď přímo ze služby iDoklad nebo z vašeho e-shopu. Pro odesílání faktury z e-shopu stačí do jakékoliv šablony, kterou máte navázánu na nějaký stav objednávky, přidat proměnou {{ external_invoice_url }} nebo {{ external_proforma_url }}, která obsahuje URL link na PDF s dokladem. Odkaz je potřeba přidat do stavu, který se objednávce nastavuje až po stavu, který je navázaný na generování dokladu v iDokladu.

Ukázka kódu z šablony e-mailu:

Daňový doklad k Vaší platbě: <a href="{{ external_invoice_url }}">{{ external_invoice_url }}</a>

Last updated