Parametry

V této sekci můžete vytvořit různé parametry produktů (barva, velikost, materiál, značka, délka apod.).

Parametry můžete použít v těchto případech:

 • jako vlastnost varianty při tvorbě varianty produktu

 • jako parametr pro filtrování produktů, tedy parametr, který se bude zobrazovat ve filtru produktů (např. filtrování šatů dle barvy, velikosti apod.)

 • nebo se může zobrazovat pouze jako informace o vlastnostech produktu v detailu produktu na záložce Parametry.

Přidání parametru

Parametr vytvoříte tlačítkem Přidat parametr. V otevřeném modálním okně zadáte Název parametru a vyberete typ parametru:

 • Parametr je vyjádřen textem - parametr je pouze textová hodnota

 • Parametr vyjadřuje barvu - kromě názvu parametru můžete zadat ještě kód barvy.

 • Parametr má obrázek - kromě hodnoty parametru bude možno uploadovat obrázek, který znázorňuje parametr, např. texturu.

Kliknutím na tlačítko Vytvořit se parametr vytvoří a dostanete se na další stánku, kde můžete chování parametru donastavit a přidat hodnoty parametru.

Další vlastnosti jsou:

 • Parametr je neurčující - tuto volbu vyberte pokud je možné parametr zadat u produktu vícekrát. Tj. pokaždé bude moct mít jinou hodnotu parametru.

 • Použít pro filtrování produktů - ve výpisu produktu bude tento parametr nabízen pro filtrování.

 • Zobrazit v detailu produktu - parametr se bude vypisovat v detailu produktu.

 • Použít v názvu produktu - parametr bude použitý při generování názvu produktu, pokud má produkt zapnutou možnost automatického generování názvu.

 • Jednotka parametru - zde můžete nastavit jestli má parametr nějakou jednotku (mm, kg, l, atd.)

Zadání hodnoty parametru

Kliknutím na tlačítko Vytvořit novou hodnotu vyvoláte dialogové okno pro přidání nové hodnoty parametru. Do pole Hodnota parametru vyplňte jednu z hodnot, kterou má parametr mít. Pokud je parametr typu barva nebo obrázek, tak budete mít možnost nastavit barvu nebo nahrát obrázek.

Pořadí hodnot parametru můžete měnit tažením. Změnu pořadí je pak potřeba uložit tlačítkem Uložit pořadí.

Last updated