Správci obchodu

Zde můžete na e-shop přidávat další uživatele a spravovat jejich přístup.

Ke všem funkcím v administraci a k nastavení nových uživatelů a povolení oprávnění má přístup pouze vlastník (majitel) účtu Rocketoo. Ten pak může rozhodnout o jednotlivých oprávněních, které můžete nastavit. Toto se hodí zejména v případě, když e-shop spravuje více zaměstnanců a vy jim potřebujete vytvořit účet a povolit přístup.

Přidání nového administrátora

Nového administrátora přidáte kliknutím na tlačítko Nový administrátor.

  • Křestní jméno a příjmení - jméno a příjmení administrátora

  • E-mail - slouží zároveň jako přihlašovací jméno a adresa pro zapomenuté heslo

  • Telefon

  • Heslo a Potvrzení hesla - zde zadejte heslo, které chcete administrátorovi nastavit

  • Oprávnění - určuje, o jaký typ uživatele se jedná:

    • Manažer - má přístup do všech sekcí administrace včetně nastavení, kromě Správci obchodů a Tarify, platba a faktury.

    • Běžný uživatel - má přístup do všech sekcí administrace mimo nastavení.

  • Avatar - zde vložte obrázek uživatele, který se bude zobrazovat v administraci.

Výchozí nastavené oprávnění je následně možno ještě změnit na záložce Oprávnění. Kde můžete přidat nebo odebrat oprávnění pro konkrétního uživatele. Můžete tak uživateli nastavit přístup třeba jen do jedné sekce administrace.

Last updated