Země doručení

Zde můžete přidat zemi doručení a nastavit k ní příslušnou měnu.

Výchozí - nastavuje, která ze zadaných zemí se bude nabízet zákazníkovi při registraci a při objednávce jako první resp. výchozí.

Vždy musí být jedna země nastavena jako výchozí.

Nově přidaná země se zpřístupní například v nastavení doprav.

Last updated