Měna

V této sekci můžete přidat měnu, kterou chcete používat na svém e-shopu. Můžete nastavit výchozí měnu pro e-shop, nebo pro administraci.

V e-shopu můžete mít neomezený počet různých měn. Ceny produktů se automaticky přepočítají podle aktuálního kurzu měny.

Přidání měny

Klikněte na tlačítko Přidat měnu a v nově otevřeném okně zvolte měnu, kterou chcete přidat a klikněte na Vytvořit. Když se měna vytvoří, tak budete přesměrování do detailu měny.

V detailu můžete změnit Název měny (zobrazuje se jen v administraci). Dále můžete nastavit kurz, zaokrouhlování a formátování.

Nastavení kurzu, zaokrouhlování, formátování

  1. Nastavení kurzu:

    • Fixní kurz - použití fixního kurzu znamená, že se daný kurz zafixuje na stálo, tedy propočet měny bude vždy s daným fixním kurzem.

    • Česká národní banka - kurz se bude v pravidelných intervalech aktualizovat na aktuální kurz dle ČNB. A tímto kurzem se bude měna přepočítávat.

    • Evropská centrální banka - stejné jako ČNB, ale kurz se bude aktualizovat z Evropské centrální banky.

  2. Nastavení intervalu aktualizace. Pokud zvolíte kurz dle ČNB nebo ECB, tak se vám nabídne možnost nastavit jak často se bude kurz aktualizovat.

  3. Nastavení zaokrouhlováni - zde si vyberete na kolik desetinných míst se má měna zaokrouhlovat a jakým způsobem.

  4. Nastavení formátování - dle nastavení desetinného místa můžete vidět formát zobrazení a nastavíte způsob oddělení desetinných míst, tisíců apod.

Last updated