Transakce

Transakce umí párovat příchozí platby a označit pak příslušnou objednávku jako zaplacenou.

Pro správné párování platby je potřeba aby informace o transakci obsahovala správnou částku a variabilní symbol.

Podporované banky

V současnosti podporujeme automatické párování plateb pro FIO banku.

Když se spárování platby nepovede

Není-li vyplněn variabilní symbol (nebo je vyplněn špatně) nebo neodpovídá-li částka, platba se nespáruje. Takové platby můžete dopárovat ručně. Pokud je správně variabilní symbol, ale nesouhlasí částka, tak se platba označí jako částečně uhrazena.

Ruční párování

Pokud se vám platba nespáruje automaticky (špatně vyplněný VS nebo částka), tak ji můžete napárovat ručně. Klikněte na tlačítko Přidat v řádku s požadovanou platbou. Zobrazí se vám vyskakovací okno ve kterém kliknete na tlačítko pro zobrazení seznamu objednávek. V novém okně vyhledáte objednávku se kterou chcete platbu spárovat a volbu potvrdíte tlačítkem Uložit.

Zrušení párování

Pokud chcete zrušit spárování platby s objednávkou, tak klikněte na ikonu křížku vedle čísla napárované objednávky v příslušném řádku.

Zakázání párování

Párovat platby můžete zakázat pro konkrétní bankovní účet. Pokud nechcete platby z nějakého účtu párovat, tak si jej najděte ve výpisu transakcí. Na řádku pak klikněte na tlačítko Nepárovat a volbu potvrďte v následujícím dialogovém okně.

Last updated