Nastavení editoru

Zde můžete nastavit styly a CSS třídy, které můžete používat v editoru (WYSIWYG) při zadávání textů.

Na první záložce CSS styly můžete nadefinovat různé styly, které budete chtít při formátování textu používat.

Na druhé záložce Třídy pak nastavíte, kde se mají v editoru tyto styly nabízet.

Vyberte si tedy tlačítko pro které chcete nastavit nabídku a zadejte Popis což bude text, který se bude nabízet ve volbě a CSS třídu což bude styl CSS, který se použije při výběru této volby.

Last updated