Kategorie

V této sekci upravujete a tvoříte jednotlivé kategorie a podkategorie na vašem e-shopu.

Kategorie a podkategorie tvoří strukturu vašeho webu. Umístění kategorií závisí na vybrané grafické šabloně.

Změna pořadí, přesun kategorie

Pořadí kategorií nebo přesun ve struktuře (přesunutí do jiné kategorie) provedete kliknutím na tlačítko Změna pořadí. Vypíše

Přidání kategorie

Klikněte na tlačítko Přidat kategorii a zadejte Název, např.: Dámské oblečení. Zvolte jestli se jedná o podkategorii (Nastavit jako podkategorii?). Pokud vyberete, že ano, nabídne se vám možnost vybrat nadřazenou kategorii pro vytvářenou kategorii. A klikněte na Vytvořit.

V nově otevřené stránce můžete donastavit parametry kategorie.

Záložka Hlavní údaje

 • Popis - zde zadejte popis kategorie, který se bude zobrazovat při výpisu kategorie na e-shopu.

 • Krátký název kategorie - krátký název se použije tam, kde není dostatek místa, například v menu. Pokud jej nevyplníte, automaticky se použije Název kategorie.

 • SEO nastavení - klikněte na Upravit SEO a vyplňte titulek a meta description pro lepší optimalizaci pro vyhledávače.

Záložka Produkty

V této záložce můžete přidávat produkty k dané kategorii. Produkty můžete přidávat do kategorie i při editaci daného produktu zaškrtnutím kategorie v bočním pravém sloupci.

 • Přidávání produktů závisí na zvolené hlavní (koncové) kategorii.

 • Produkty umístěte vždy do hlavní (koncové) kategorie.

  • Tedy pokud např. Dámské oblečení, není koncová kategorie, budete mít i podkategorie (Šaty, Trička, Halenky), pak umístěte produkty do konkrétní podkategorie.

  • Je-li je Dámské oblečení koncová kategorie, přidejte produkty do této kategorie.

Změna pořadí produktů v kategorii

Pokud máte v nastavení zobrazování výpisu produktů v kategorii nastaveno Výchozí řazení produktů podle řazení v kategorii, tak pořadí produktů nastavíte na této záložce.

Najedete myší nad požadovaný produkt a tažením změníte jeho pořadí v seznamu. Tím se vám aktivuje tlačítko Uložit pořadí. Kliknutím na něj potvrdíte provedené změny pořadí.

Přesun produktů do jiné kategorie

Můžete zde také jednoduše přesunout vybrané produkty (tlačítko Přesunout) nebo všechny produkty z kategorie (tlačítko Přesunout všechny).

Zaškrtněte jeden nebo více produktů, které chcete přesunout do jiné kategorie a kliknete na tlačítko Přesunout. Zobrazí se vám vyskakovací okno, de zvolíte novou kategorii do které chcete označené produkty přesunout.

Záložka Nastavení

V této záložce můžete upravovat vzhled výpisu kategorie nebo nastavit funkčnost některých modulů, které se používají s kategoriemi, např. Bannery.

Vzhled kategorie

Zde můžete upravit rozvržení jednotlivých bloků na stránce s výpisem kategorie.

 • Systémové nastavení sekcí - jaké sekce a v jakém pořadí budou na stránce zobrazeny se použije podle výchozího nastavení, které je nastaveno v Nastavení / Kategorie.

 • Vlastní nastavení sekcí - při této volbě se vám zkopíruje systémové nastavení sekci, které pak můžete upravit podle vašich požadavků.

 • Nezobrazovat žádné sekce - ve výpisu dané kategorie se nebudou zobrazovat žádné sekce a stránka bude prázdná.

Vlastní nastavení sekcí

Kliknutím na sekci zobrazíte vyskakovací okno s nastavením dané sekce. Novou sekci můžete přidat kliknutím na tlačítko Přidat sekci, pod výpisem sekcí. Pořadí sekci je možné přesouvat tažením za ikonku hamburgeru (☰).

Záložka Srovnávače

V této záložce můžete kategorii propojit s kategoriemi od různých srovnávačů např. v Google nákupech, Heurece nebo Zboží.cz .

Last updated