Zabezpečení

V této sekci můžete nastavit cookie hlásku nebo různé typu souhlasů.

Upozornění o sběru cookies

Přepínačem Zapnout zobrazování hlášky zapnete zobrazování lišty s informacemi o používání cookies.

Zapnete-li přepínač Upravit texty, tak se vám nabídnou texty z cookie lišty k editaci. Můžete upravit jak text zprávy, tak i text tlačítka, text odkazu pro více informací a link na stránku s více informacemi.

V Nastavení vzhledu si můžete upravit CSS kontejner do kterého se lišta vloží, nastavit světlý nebo tmavý vzhled lišty a její pozici.

Poslední možností je Nastavení platnosti, kde si nastavíte pro kterou cestu má být potvrzení platné a kolik dní má platit.

Nastavení souhlasů

Abyste splnili nařízení GDPR, máte možnost si zde nastavit vlastní souhlasy včetně potřebných zašrtávátek (povinných i nepovinných) na všechna místa ve vašem e-shopu, kde vaši zákazníci vkládají své osobní údaje, a u kterých potřebujete jejich souhlas s podmínkami jejich zpracování.

Nastavte si na kterých místech v e-shopu chcete souhlas zobrazovat. Potom si zvolte zda chcete zadat vlastní znění textu souhlasu nebo použít předdefinovanou variantu. Pokud zadáváte vlastní text, tak by se mělo jednat o vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů s odkazem na stránku, kde budou informace o procesu zpracovávání osobních dat.

Nastavení souhlasů

Souhlasy můžete nastavovat pro tyto místa: Objednávky, Registrace, Kontaktní formulář, Newsletter, Každá stránka a Hodnocení (pokud máte modul Hodnocení nainstalovaný).

Typy souhlasu

  • Textový souhlas - pouze textový souhlas, jehož platnost se potvrzuje nějakou jinou akcí například odeslání formuláře.

  • Zaškrtávátko - nepovinné - akci nebude možné dokončit pokud zákazník pole nepotvrdí.

  • Zaškrtávátko - povinné - nepovinný souhlas, akci bude možné dokončit i bez potvrzení souhlasu.

Souhlasy, které nastavujete pro část Každá stránka mají speciální typy souhlasu a to:

  • Vyskakovací okno - souhlas se zobrazí ve vyskakovacím okně, které ale nebude potřeba potvrdit. Jedná se tak spíše o informaci, kterou můžete zákazníkovi zobrazit pouze jednou když přijde poprvé na stránky.

  • Vyskakovací okno - povinné - souhlas se zobrazí v okně, které je potřeba potvrdit. Pokud zákazník nebude se zněním souhlasit, tak jej po zamítnutí přesměrujeme na adresu, kterou u souhlasu zadáte do pole Adresa stránky kam přesměrovat při zamítnutí.