Links
Comment on page

Google Analytics

Google Analytics umožňuje vlastníkům webových stránek získávat statistická data o uživatelích svého webu.

Nastavení propojení s Google Analytics

Nastavení API

Nejprve je nutné vytvořit si projet v Google Developers Console a nastavit do něj přístup k API. Projekt si založíte na URL: https://console.developers.google.com/flows/enableapi?apiid=analytics&credential=client_key
V rozbalovacím menu zvolte volbu Create project a klikněte na tlačítko Continue. Projekt se vám vytvoří a automaticky se do něj připojí Google Analytics API. Na následující obrazovce klikněte na tlačítko Go to credentials.
Přeskočte nastavení oprávnění a zvolte odkaz service account.
Klikněte na tlačítko Create service account. Nyní vytvořte nový účet.
Zadejte název v Service account name. Automaticky se vám vygeneruje Service account ID, který budete potřebovat pro nastavení v GA. Nastavte roli (Role) na hodnotu Project / Viewer. Zaškrtněte volbu Furnish a new private key a v rozbaleném nastavení vyberte Key type jako JSON. Cele toto nastavení uložte kliknutím na tlačítko Save. Vytvoří se vám nový účet a automaticky se vám stáhne JSON soubor s klíčem. Ten si uschovejte pro pozdější nastavení v Rocketoo.
Na seznamu vytvořených účtu si zkopírujte e-mail přiřazený k vašemu vytvořenému účtu.

Nastaveni Google Analytics

Otevřete si nastavení Google Analytics a vyberte si projekt, který budete chtít měřit.
V levém bočním menu zvolte odkaz Správce.
Na nové obrazovce vyberte ve sloupci Služba odkaz Správa uživatelů.
V nově otevřeném okně klikněte na tlačítko modrého Plus a vyberte Přidání nových uživatelů.
Jako e-mailovou adresu zadejte tu, kterou jste si zkopírovali při vytváření účtu pro API a nastavte oprávnění na Číst a analyzovat a klikněte na tlačítko Přidat.
Nyní se vraťte na detail vašeho profilu a klikněte na odkaz Nastavení služby a poznačte si ID měření.
Opět se vraťte na detail vašeho profilu a nyní klikněte na odkaz Nastavení výběru dat. Zde si poznačte ID výběru dat.

Nastavení Rocketoo

Přihlaste se do administrace vašeho obchodu a v Nastavení / Rozšíření klikněte na odkaz Google služby a vyberte záložku Google Analytics.
Zapněte přepínač Povolit Google Analytics. Do pole Měřící číslo zadejte vaše ID měření. Do pole Analytics View/Profilové ID zadejte vaše ID výběru dat. Posledním nastavením je nahrání vašeho privátního klíče, který jste si vygenerovali při nastavování Google API. V poli Privátní klíč stažený z Google API Console vyberte váš staženy JSON soubor. Celé nastavení potvrďte kliknutím na tlačítko Uložit.
Nyní máte propojení s Google Analytics nastaveno a statistiky se vám budou zobrazovat přímo v administraci v sekci Statistiky / Návštěvnost.
Last modified 3yr ago