GP webpay

Propojení brány s e-shopem

Po objednání platební brány a následném uzavření smlouvy dostanete přístup do testovacího prostředí. To nemusíte v Rocketoo řešit, protože napojení na bránu je již připraveno a otestováno, můžete tedy rovnou požádat o zprovoznění do ostrého režimu.

Nastavení ostrého režimu

Přejděte na stránky portálu na https://portal.gpwebpay.com/portal/anon/login.xhtml. Zde vyplňte název vaší společnosti, uživatelské jméno a heslo. Poté klikněte na tlačítko Přihlásit a vstoupíte do administrace.

Jak vygenerovat soukromý klíč

Po přihlášení se dostanete na hlavní menu. Zde zvolte možnost Správa klíčů, pomocí které vygenerujete váš soukromý klíč.

Stiskem tlačítka Vytvořit zahájíte generování klíče.

Zobrazí formulář, do kterého uživatel zadá zvolené heslo k soukromému klíči. Délka hesla musí být alespoň 8 znaků, je potřeba použít alespoň 3 z těchto typů znaků:

  • Velké písmeno

  • Malé písmeno

  • Číslice

  • Speciální znak

Po stisku dalšího tlačítka Vytvořit se vytvoří soukromý klíč (soubor gpwebpay-pvk.key), který je potřeba si uložit (např. na pevný disk počítače).

Nahrání soukromého klíče a hesla

V dalším kroku vyberte váš obchod a vložte soukromý klíč do paměti prohlížeče. Po stisku tlačítka Vložit klíče se zobrazí formulář pro zadání cesty a hesla k soukromému klíči.

V dalším kroku budete vyzváni k vložení soukromého klíče na server GP webpay. Použijte tlačítko Procházet na vašem počítači k nalezení a vložení certifikátu, který jste si stáhli a uložili v předchozím kroku. Do pole Heslo k soukromému klíči vložte heslo, které jste si vytvořili rovněž v předchozím kroku. Po zadání všech údajů stačí stisknout tlačítko Potvrdit, čímž dojde k nahrání klíče na server.

Merchant ID

Kromě certifikátu a hesla budete k propojení potřebovat také tzv. Merchant ID. Tuto informaci můžete najít například v sekci E-shopy pod názvem vašeho obchodu.

Stažení testovacího veřejného klíče

Přejdete na hlavní stránku administrace GP webpay a na dlaždicích hlavního menu zvolte Ke stažení.

Zde vyberte řádek Testovací veřejný klíč GPE (soubor „GPE_test_public_key.zip“) a dejte Stáhnout. Stažený soubor rozbalte. Při následujícím nastavování v e-shopu budete potřebovat soubor gpe.signing_test.pem.

Nastavení v e-shopu

V administraci vašeho e-shopu přejdete do části Nastavení / Rozšíření / Online platby a zvolte záložku GP webpay.

Do pole Přidělené číslo obchodníka (Merchant ID) vložte vaše zkopírované Merchant ID. Pak vyberte váš uložený privátní klíč a vložte jej do pole Privátní klíč a následně zadejte heslo k tomuto klíči do pole Heslo k privátnímu klíči. Do pole Veřejný klíč vyberte testovací veřejný klíč, který jste si stáhli z portálu (gpe.signing_test.pem).

V části Stavy objednávek po platbě nastavte, které stavy se mají objednávce nastavit po úspěšné platbě nebo při stornu.

Last updated