Nejprodávanější

Zobrazuje top nejprodávanější produkty v kategorii

Pomoci tohoto rozšíření můžete nerozhodným nakupujícím zobrazit, co se v konkrétní kategorii nejvíc prodává. Žebříček prodejnosti si můžete poskládat podle svých preferencí a můžete tak upozornit zákazníky na to, na co zrovna potřebujete. Ať už je to novinka nebo třeba něco, čeho máte zrovna plný sklad.

Vytvoření žebříčku nejprodávanější produkty

Nejprodávanější produkty v kategorii nastavíte v části Produkty / Nejprodávanější. Kliknutím na tlačítko Vytvořit.

Na následující stránce zadáte Název skupiny, který se používá jen pro vaši orientaci a rozlišení vytvořených skupin, zákazníkovi se zobrazovat nebude a pak nastavíte produkty, které chcete zobrazovat jako nejprodávanější. Produkty do skupiny přidáváte kliknutím na tlačítko Přidat produkt.

Pořadí produktů můžete měnit tažením. Následně je potřeba změněné pořadí uložit kliknutím na tlačítko Uložit pořadí. Pro změnu pořadí je potřeba mít nově vytvořenou skupinu uloženu. Musíte být tedy v módu editace skupiny ne ve vytváření nové skupiny.

U skupiny ještě nezapomeneme nastavit zda se má zobrazovat a vybrat kategorii ve které se má tato skupina nejprodávanějších produktů zobrazovat. Kategorií můžete vybrat i více a zobrazovat tak jednu skupinu ve více kategoriích.

V části TOP 10 produktů se vám zobrazuje deset nejprodávanějších produktu z vybrané kategorie (kategorií) podle reálných prodejů.

Nastavení zobrazování v e-shopu

Pro zobrazení nejprodávanějších produktů v dané kategorii je potřeba přidat novou sekci do nastavení zobrazování kategorie. Můžete to udělat globálně pro celý e-shop a to v části Nastavení / Kategorie a nebo jen pro vybrané kategorie při editaci jejich detailu na záložce Nastavení.

Globální nastavení v e-shopu

V Nastavení / Kategorie kliknete na tlačítko Přidat sekci. V nově otevřeném okně vyberete sekci Výpis nejprodávanějších a sekci přidáte. Pak v seznamu sekci nově přidanou sekci přesunete na požadované místo, tažením. Celé nastavení pak uložíme.

Nastavení pro vybrané kategorie

Zvolíme kategorii ve které chceme výpis nejprodávanějších zobrazovat. V editaci jejího detailu přejdeme na záložku Nastavení. Zde v části Vzhled kategorie z vyberte volbu Vlastní nastavení sekcí. Přenese se vám zde globální nastavení sekcí v e-shopu. Pak už jen kliknutím na tlačítko Přidat sekci vložíte další sekci Výpis nejprodávanějších, stejně jako v předchozím příkladu.

Nastavení

V nastavení rozšíření můžete zobrazování nejprodávanějších produktu zapnout nebo vypnout pomocí přepínače Zobrazovat nejprodávanější produkty.

Dále zde můžete zapnout nebo vypnout Nadpis nad výpisem nejprodávanějších produktů a také nastavit Text nadpisu. Volbou Počet viditelných produktů nastavujete kolik produktu se zobrazí v seznamu, další produkty pak budou skryté a zobrazí se až po kliknutí na tlačítko Další nejprodávanější. Poslední volbou, kterou zde můžeme nastavit je Zobrazit popis produktu, tento přepínač povoluje zobrazit krátký popis produktu v seznamu nejprodávanějších produktů, pod názvem produktu.

Zobrazení v e-shopu

Last updated