Dobropisy

V této sekci můžete vytvořit dobropis a přiřadit jej ke konkrétní faktuře.

Dobropis je písemný doklad, kterým věřitel snižuje svoji už dříve vyúčtovanou, ale ještě neuhrazenou pohledávku vůči dlužníkovi. Na základě dobropisu je pak výše pohledávky účetně snížena, případně zcela zrušena. Jde svým způsobem o „zápornou“ fakturu. Můžete ho vystavit při vrácení výrobku, při zrušení dodání výrobku, který byl už zaplacen apod.

Editace dobropisu

Po vytvoření nebo kliknutí na dobropis se dostanete do editace dobropisu. Zde můžete upravovat dobropis stejným způsobem jako daňové doklady.

V položkách, které jsou v dobropisu můžete přidat nebo odstranit produkty, způsob dopravy, zrušit slevu apod.

Můžete zde také odeslat e-mailovou zprávu s vystaveným dobropisem. Šablonu zprávy vytvoříte v Nastavení / Objednávky / Informační emaily záložka Dobropisy.

Last updated