Sekce na hlavní stránce

Seznam sekcí, které můžete vložit do hlavní stránky vašeho e-shopu.

Nabízené sekce se liší podle právě zvolené šablony. V některé šabloně tedy zde uvedená sekce nemusí být dostupná.

Obecné nastavení

Pokud to zobrazení sekce dovoluje, tak u každé sekce můžete nastavit Nadpis a Podnadpis, které se zobrazí na e-shopu nad danou sekcí.

Pod nastavením každé sekce najdete dvojici záložek Zobrazení a Nastavení. Na první z nich můžete sekci nastavit jako Skrytá sekce a dočasně ji tak přestat zobrazovat. Na druhé záložce najdete pokročilejší nastavení hlavně pro ty co ovládají HTML a JS. Můžete tam nastavit CSS třídu hlavnímu elementu dané sekce a také jeho ID. Díky tomu si můžete upravit pomocí vlastních CSS stylů zobrazení sekce. Můžete zde také nastavit JS funkce, které se mají vykonat při událostech Click, Focus a Blur, když nastanou u dané sekce.

Pomocí této sekce si mžete na hlavní stránce zobrazit sadu banneru, kterou jste si vytvořili pomocí modulu Bannery. Ten najdete v App / Bannery.

Nastavení této sekce je jednoduché. V rozbalovacím menu vyberete jeden z předem vytvořených bannerů.

Bannery - řádek

S touto sekcí můžete na hlavní stránku vložit až 4 bannery, které se zobrazí v řádku vedle sebe. Pokud tedy zadáte jeden banner, tak bude na celou šířku stránky, pokud dva tak každý zabere polovinu stránky, při třech bannerech 1/3 a čtyři bannery budou široké jako 1/4 stránky.

Nastavení vám umožní vybrat obrázek banneru (kliknutím na tlačítko Přidat banner) a zadat Odkaz na který chcete přesměrovat po kliknutí na banner. Banner můžete také dočasně skrýt pomocí zašrtávátka Zobrazit banner.

Doporučení zákazníků

Takto sekce zobrazí na hlavní stránce vámi zadané hodnocení zákazníků. Zadaná hodnocení se vypisují do dvou sloupců.

V nastavení této sekce můžete pomocí tlačítka Přidat doporučení vytvořit jednotlivá doporučení. U nich pak můžete vybrat fotografii autora doporučení jeho jméno a text jeho doporučení.

Fotografie - slider

Sekce s nekonečným sliderem se zadaných fotek.

V nastavení slideru zadáváte Počet fotek na stránku, tj. počet fotek které se zobrazí vedle sebe v řadě v jednom slajdu. Pomocí tlačítka Přidat fotku vložíte do slideru další fotografii, u které můžete vybrat obrázek, zadat odkaz a popis. Pokud zadáte popis, tak se bude zobrazovat pod fotografii zarovnaný na střed. Fotografii můžete také dočasně skrýt pomocí zaškrtávátka Zobrazit fotku. Pokud zaškrtnete volbu Automaticky stránkovat, tak se bude slider automaticky posouvat v zadaném čase, který zadáte.

HTML box

Pomocí této sekce můžete zadat libovolný HTML kód, který se vám zobrazí na hlavní stránce.

Hodnocení obchodu

Tato sekce vám na stránce zobrazí blok z výpisem zadaných hodnocení obchodu. Je potřeba mít nainstalováno rozšíření Hodnocení.

Nastavení můžete pomocí přepínače Zobrazit celkové hodnocení zapnout nebo vypnout zobrazování bloku s celkovým skóre. Další volbou nastavíte Počet hodnocení zobrazených na stránku. Pokud máte zadáno více hodnocení než kolik zde nastavíte, tak se vypíše pouze zadaný počet hodnocení. Pokud zaškrtnete volbu Zobrazit stránkování, tak se hodnocení budou stránkovat po zadaném počtu hodnocení.

Instagram

Tato sekce zobrazí na hlavní stránce fotografie z vašeho instagramového účtu. Pro správnou funkci je potřeba mít zapnuté rozšíření Instagram a v jeho nastavení mít zadaný váš instagramový profil.

Nastavení této sekce se skládá jen ze zadání Počtu zobrazených fotek, který chcete na hlavní stránce zobrazit.

Loga

Pomocí sekce Loga vložíte do hlavní stránky slider se zadanými logy.

V nastavení můžete zadat Počet log na stránku, tj. kolik log se vám zobrazí v jednom slajdu vedle sebe. A pak už jen pomocí tlačítka Přidat logo zadáte jednotlivá loga, které chcete zobrazit. U nich vyberete obrázek loga a zadáte Odkaz na který chcete přesměrovat po kliknutí. Logo můžete také dočasně skrýt pomocí zaškrtávátka Zobrazit logo.

Newsletter

Pomocí této sekce vložíte do hlavní stránky formulář pro zadání e-mailu pro odběr newsletteru.

Tato sekce nemá žádné vlastní nastavení. Pro správnou funkci je však potřeba mít aktivovaný sběr e-mailů v jednom z pluginů: MailChimp, SmartEmailing nebo Ecomail.

Slide banner

Tato sekce vloží do hlavní stránky bannery nadefinované pomocí rozšíření Slide banner, které vám umožňuje vytvářet bannery obsahující nadpis, text, tlačítko a obrázek produktu. U bannery také můžete nastavit obrázek na pozadí.

Tato sekce nemá vlastní nastavení, veškeré nastavení banneru se provádí v rozšíření Slide banner, které najdete v části Apps.

Slider - základní

Tato sekce vám umožní vložit na hlavní stránku bannery, které se budou automaticky posouvat nebo si je může uživatel posouvat pomocí šipek.

U této varianty zobrazení je možné zapnout zobrazení záložek na pravé straně od banneru.

Kromě výchozí varianty s bannerem přes celou šířku si můžete nastavit i variantu se dvěma bočními bannery.

V nastavení můžete nastavit Hlavní slider a dva Doplňkové bannery. Další slajd do hlavního slideru přidáte pomocí tlačítka Přidat stránku, která vám přidá další sekci s nastavení slajdu. Zde si vyberete obrázek a zadáte odkaz kam chcete zákazníka přesměrovat po kliknutí na banner. Můžete také zadat Popis obrázku, který se použije při variantě Banner se záložkami vpravo a nebo při volbě Zobrazit popis obrázku (popis se bude zobrazovat přes obrázek banneru). Poslední volbou Zobrazit můžete již vytvořený slajd dočasně skrýt bez nutnosti jej smazat.

Text v bloku s obrázkem

Pomocí této sekce vložíte do stránky odstavce textu s obrázkem vpravo nebo vlevo.

U odstavce můžete zadat Nadpis, Text a vybrat Obrázek, u kterého můžete nastavit na kterou stranu od textu se má zarovnávat. Pod text můžete ještě nechat zobrazit Odkaz.

Text ve sloupci s ikonkou

Tato sekce přidá do hlavní stánky sloupce s textem nad kterým se bude zobrazovat zadaná ikona nebo obrázek.

Jednotlivé sloupce přidáte kliknutím na tlačítko Přidat sloupec. V nastavení sloupce pak můžete zadat Ikonu (obrázek), Nadpis sloupce a jeho Text.

Uvítací text

Sekce uvítací text zobrazí obsah stránky Hlavní strana, kterou zadáváte v části Stránky.

Tato sekce nemá žádné nastavení.

Výpis hlavních kategorií - dlaždice

Pomocí této sekce zobrazíte na hlavní straně dlaždice s ikonou a názvem dané kategorie.

V nastavení sekce můžete vybrat zda se mají zobrazit Všechny hlavní kategorie nebo zda chcete zobrazit jen Výběr hlavních kategorií, kde si můžete zaškrtat jen některé z hlavních kategorií.

Výpis produktů ze seznamu

Touto sekcí můžete na hlavní stránce zobrazit produkty umístěné do předpřipravené sekce nebo produkty z vybrané kategorie.

V nastavení sekce můžete v rozbalovacím menu zvolit zda chcete Zobrazit produkty ze seznamu produktů, kategorie nebo naposledy přidané. Pokud zvolíte jednu z prvních dvou možností, tak v další volbě nastavíte buď některou z předpřipravených Skupin nebo některou z kategorií. V poli Počet produktů můžete omezit počet vypisovaných produktů a zaškrtávátkem Zobrazit produkty jako carousel zvolíte zda se mají produkty vypisovat v carouselu nebo zda se vypíší řádků pod sebe.

Výpis článků z blogu

Tato sekce vám vloží na hlavní stránku e-shopu seznam posledních článků z vašeho blogu.

V nastavení sekce můžete zadat Počet zobrazených článků, které chcete na hlavní stránce vypsat a zda chcete Zobrazit náhledový obrázek článku nebo jen nadpis a perex.

Last updated