Log přihlašování

Zde se zobrazuje seznam všech přihlášení všech uživatelů do vašeho e-shopu.

  • Datum - ukazuje kdy a v kolik hodin se daný uživatel přihlašoval

  • Login - zobrazuje hodnotu vyplněnou do přihlašovacího jména (e-mail)

  • IP Adresa: ze které IP adresy se uživatel přihlašoval

  • Jméno a Příjmení - jméno a příjmení přihlašovaného uživatele

Last updated