Doklady

Zde můžete upravit nastavení dokladů (číslování dokladů a tvar čísla).

Objednávky

  • Začít od - jestli se jedná o nový e-shop, začněte počítat od 1. Pokud například přecházíte z jiného e-shopového řešení a chcete pokračovat v počítání objednávek, vepište příslušné číslo, které aktuálně máte.

  • Maska čísla - zde můžete nastavit, jak bude vypadat tvar čísla na objednávce, pokud je nastavený tvar YYYYNNNNNN (vaše první objednávka bude zapsaná 2020000001, druhá objednávka 2020000002 atd.).

  • V novém roce začít číselnou řadu od začátku - 1.1. se vynuluje číselná řada a objednávky se začnou číslovat od 1.

  • Sjednotit VS s objednávkou - u zálohových faktur a daňových dokladů můžete nastavit, že VS nebude shodný s číslem dokladu, ale použije se jako VS číslo objednávky ze které se doklad vytváří.

Speciální řada dokladů pro Pokladnu - přepnutím této volby se zobrazí možnost zadat vlastní číselnou řadu pro doklady generované Pokladnou.

Nastavení počítání a masky čísla se provádí stejným způsobem i u ostatních dokladů (daňové doklady, dobropisy, dodací listy).

Výchozí nastavení

Zde můžete nastavit konstantní symbol, specifický symbol, způsob platby a splatnost jako výchozí nastavení, které se budou v každé objednávce nebo v každém dokladu zobrazovat dle tohoto výchozího nastavení (pokud v tomto nastavení zvolíte způsob platby, např. převodem, tak se vám na fakturu, která bude zadávaná do systému, automaticky přednastaví platba převodem).

Zapnutím QR kódu povolíte vkládání QR kódu do dokladů.

QR kód zákazníkům usnadní vyplnění platebního příkazu v mobilní bankovní aplikaci, už nebude muset složitě přepisovat číslo účtu, variabilní symbol a další údaje, když bude chtít zaplatit fakturu. Stačí vyfotit QR kód z faktury chytrým telefonem a platební příkaz v bankovní aplikaci se vyplní automaticky.

Čárový kód s číslem dokladu zapne zobrazování čárového kódu, který bude obsahovat číslo dokladu a bude se zobrazovat v pravém horním rohu vedle čísla dokladu.

Nezobrazovat slevu u položek vypne v dokladech zobrazení výše slevy u položek ve slevě.

Poznámka k daňovému dokladu, zde můžete zadat text, který chcete zobrazit na daňovém dokladu.

Logo a razítko společnosti

Dále můžete nahrát logo a razítko společnosti, které se budou vkládat do dokladů.

U Razítka můžete nastavit jeho velikost (šířku v px) a posouvat jej na ose x a y.

Last updated