Zákazníci

Zde můžete nastavit chování při přihlašování vašich zákazníků.

Registrace

Zde můžete nastavit, zda je při registraci nutné Zadávat fakturační adresu. Pokud volíte volbu, že fakturační adresa je povinná, tak můžete ještě nastavit, zda se má nabízet Zadávat doručovací adresu. Zákazníkovi je nabídnutá možnost zadat doručovací adresu, ale není povinné ji vyplnit.

Pokud chcete registraci povolit jen pro firemní zákazníky, tak zaškrtněte Registrace je povolena pouze firmám. Při registraci pak bude nutné vyplnit IČ.

V posledních dvou polích pak můžete zadat text, který chcete zobrazit před nebo za registračním formulářem.

Aktivace

Režim aktivace určuje jakým způsobem bude účet nově registrovaného zákazníka aktivován. S neaktivním účtem není možné se přihlásit.

  • Automaticky - zákazník bude aktivován automaticky, ihned po registraci.

  • Aktivační e-mail - zákazník si aktivuje svůj účet pomocí aktivačního mailu, který mu přijde po registraci na jeho e-mail.

  • Administrátorem - zákazníka může aktivovat pouze administrátor (ten po registraci musí povolit aktivaci). O registraci zákazníka a jeho čekání na aktivaci bude upozorněn e-mailem.

Přihlašování

Zde můžete nastavit Omezení opakovaných pokusů o přihlášení. Pokud je funkce zapnuta, tak pokud uživatel 3x zadá špatně své přihlašovací údaje bude jeho účet po dobu 10 minut pozastaven a nebude možné opakovat pokusy o přihlášení.

Notifikace

Pokud zapnete aktivaci uživatele (třeba aktivační e-mail), tak je potřeba nastavit uvítací šablonu, tedy jak bude vypadat e-mail po první aktivaci účtu.

Šablonu můžete upravovat v nastaveních v části E-maily → Emailové šablony.

Last updated