Média

V sekci média můžete nahrávat na server obrázky a soubory, které chcete použít například v popisu produktů, ve stránkách nebo v blogu.

V sekci Media máte v tlačítkové liště k dispozici tyto volby:

  • Nahrát - tlačítko pro nahrání souborů z vašeho disku na server. Pro výběr více souborů držte při označování souborů klávesu Shift. Soubor (soubory) můžete na server také nahrát přetažením do prostoru s výpisem souborů.

  • Přidat složku - tímto tlačítkem zobrazíte dialogové okno ve kterém zadáte název složky, kterou chcete vytvořit v aktuální složce.

  • Refresh - tímto tlačítkem znovunačtete výpis obsahu aktuální složky.

  • Přesunout - tímto tlačítkem vyvoláte dialogové okno ve kterém vyberete cílovou složku do které chcete přesunout označené soubory.

  • Smazat - tímto tlačítkem vyvoláte dialogové okno ve kterém potvrdíte smazání označených souborů.

  • Přepnutí zobrazení na řádkový výpis.

  • Přepnutí zobrazení na malé ikony.

  • Přepnutí zobrazení na velké ikony.

Tip: Pro výběr více souboru stikněte a držte klávesu Shift při značování souborů myší.

V levém sloupci sekce pak můžete filtrovat obsah složky podle typu souborů (obrázky, video, audio, dokumenty) a nastavit řazení výpisu souborů.

Pokud chcete soubor přejmenovat, tak na něj najeďte myší a zobrazí se vám ikonka ">_" na kterou když kliknete, tak se vám zobrazí dialogové okno pro přejmenování souboru.

Tip: Pro výběr více souborů klikněte myší a táhněte oblast pro nastavení výběru souborů.

Last updated