Dodací listy

V této sekci můžete vytvořit dodací listy a přiřadit jej k objednávce.

Editace dodacího listu

Po vytvoření nebo kliknutí na dodací list se dostanete do editace dodacího listu. Zde můžete upravovat dodací list stejným způsobem jako daňové doklady.

V položkách, které jsou v dodacím listu můžete přidat nebo odstranit produkty, způsob dopravy, zrušit slevu apod.

Můžete zde také odeslat e-mailovou zprávu s vystaveným dodacím listem. Šablonu zprávy vytvoříte v Nastavení / Objednávky / Informační emaily záložka Dodací listy.

Last updated