Comgate

Platební brána

Platební brána ComGate nabízí více než 50 platebních metod - platby kartou i bankovními tlačítky všech bank v ČR, SK i PL. Platby v měnách CZK, EUR, PLN, HUF, USD, GBP, HRK a RON. Brána komunikuje v 10 jazycích. Má transparentní ceník, kdy s růstem objemů plateb se automaticky snižují poplatky. Procento z běžných transakcí je 0,79 % až 0,99 %. Žádné fixní poplatky u běžných transakcí. Peníze zasílány denně a zdarma na libovolný účet. Možnosti opakovaných plateb, zapamatování karty i integrace do účetních SW. Zřízení na dálku, aktivace s e-mailovou a telefonickou podporou.

Nastavení propojení s platební bránou ComGate

Pro správné fungování této platební metody musíme nejprve získat ID obchodu, Secure key a propojit obchod s platební bránou na klientském portálu ComGate.

Nastavení propojení

Ve vašem e-shopu Rocketoo v nastavení platební brány ComGate (Nastavení / Rozšíření / Online platby / ComGate) zadejte Identifikátor propojení obchodu a Heslo, které jste obdrželi od ComGate.

V dalším kroku je potřeba nastavit váš e-shop na portálu ComGate. Přihlašte se tedy na https://portal.comgate.cz. Přejděte v menu po levé straně do záložky Nastavení obchodů a vyberte ten, který chcete spravovat (v případě, že je více jak jeden), poté klikněte na Propojení obchodu a nakonec na ikonu tužky Upravit.

V následující obrazovce zvolte jako Povolený způsob založení platby volbu HTTP POST protokol - backend - DOPORUČUJEME. Dále do čtyř políček Url zaplacený, Url zrušený, Url nevyřízený a Url pro předání výsledku platby zkopírujte URL adresy, které najdete v nastavení v Rocketoo. Do pole Povolené IP adresy zkopírujte IP adresu taktéž z nastavení Rocketoo. Správné nastavení IP adresy je důležité, bez něj nebude platební brána fungovat! Celé nastavení uložte.

Tím máte propojení s platební bránou ComGate úspěšně nastaveno. V nastavení v Rocketoo ještě můžete zakázat některé platební metody, které nechcete zákazníkům nabízet a nastavit stavy objednávky, které se mají nastavit při úspěšné a neúspěšné platbě a při vytvoření platby, před jejím schválením.

Last updated