Způsoby dopravy

Zde můžete přidávat různé způsoby dopravy, které chcete používat na vašem e-shopu.

Správné nastavení doprav a plateb je důležité pro správné fungování vašeho e-shopu. Proto tomuto nastavení věnujte maximální pozornost.

Pro změnu pořadí v jakém se budou dopravy zobrazovat zákazníkovi v objednávce klikněte na tlačítko Změna pořadí.

Přidání způsobu dopravy

Pro přidání nového způsobu dopravy klikněte na tlačítko Přidat způsob dopravy.

 • Pro začátek nemusíte nastavit Zobrazeno, pouze vytvořte způsob dopravy a zobrazení nechte až po úplném nastavení dopravy (až když nastavíte ceny).

 • Použitelné pro dopravu zdarma - jestli víte, že bude daný typ dopravy použitelný pro dopravu zdarma, můžete zvolit toto nastavení. Například, pro osobní převzetí není použitelná doprava zdarma.

Detail způsobu dopravy

V detailu nastavení způsobu dopravy nastavte:‌

 • Název zobrazený u objednávky - tento název se bude zobrazovat v objednávce při výběru dopravy.

 • Popis dopravy - popis dopravy, který se bude zobrazovat u názvu dopravy v objednávce.

 • Možnosti plateb - propojené platby se kterými chcete způsob dopravy použít.

 • Logo způsobu dopravy - logo, které se bude zobrazovat při výběru dopravy.

 • Zobrazeno - pomocí této volby můžete dopravu dočasně skrýt.

 • Použitelné pro dopravu zdarma - nastavíte pokud chcete dopravu nabízet pro dopravu zdarma.

Nastavení cen

Ceny se nastavují pro každou zemi zvlášť. Např. doprava poštou po České republice může stát jinak, než pošta na Slovensko. Seznam zemí, kam lze zasílat, lze nastavit v sekci Země doručení.

Vyberte záložku s Zemí pro kterou chcete ceny dopravy zadat a klikněte na tlačítko Přidat cenu.

 • Země - zvolte zemi, pro kterou budete definovat dopravu.

 • Měna - pokud máte na svém e-shopu více měn, je třeba nastavit cenu pro každou měnu zvlášť. Pokud nastavíte ceny např. jen pro CZK a zákazník bude objednávat v EUR, doprava se mu vůbec nezobrazí. Můžete tak určovat jednak jaké dopravy mají pro které měny smysl a také přesně definovat jejich ceny.

 • Cena - cenu lze definovat pro každou zemi zvlášť. Cena může být závislá i na hmotnosti objednávky.

 • DPH - nastavení DPH pro dopravu.

 • Cena od (včetně) - cena dopravy může záviset na ceně objednávky. Proto můžete definovat, od jaké ceny objednávky má být daná cena platná.

 • Cena do - definujete, do jaké ceny objednávky se má daná cena použít.

Nastavte cenu i pokud by měla být zdarma. Podle záznamu v ceníku systém pozná, že má pro danou Zemi doručení dopravu nabízet.

Příklad nastavení ceníku dopravy

Rozklikněte si vybranou dopravu (například PPL). Přejděte dolů na ceník a zde klikneme na tlačítko Přidat cenu. Objeví se okno, kde zadáme cenu dopravy (v našem případě 80 Kč) a poté rozmezí, pro které bude cena platit (zde to bude od 0 do 10 000 Kč). Nemusíme tedy zadávat Cenu od, stačí pouze zatrhnout Cena do a doplnit 10 000.

V dále chceme zadat, že při objednávce nad 10 000 Kč bude již doprava zdarma. Zde je důležité, aby ceny navazovaly. Proto musíme do dalšího rozmezí zadat hodnotu 10 000 (tu, kterou končí předchozí řádek). Tedy nikoli například 10 001. Nyní již do ceny uvedeme 0 Kč (doprava zdarma) a pokud nám tímto řádkem ceník končí, opět stačí pouze udat rozmezí Cena od.

Na dalším obrázku vidíte, jak na sebe rozmezí cen navazuje.

Nejčastější problémy a chyby v nastavení

 • Chybné nastavení Ceny od, aby byly pokryty všechny varianty, je vhodné nastavit ceny již od 0 Kč.

 • Chybné nastavení Ceny do, pro všechny ceny objednávky, při kterých chcete dopravu zobrazit, je nutné nastavit její cenu (i kdyby byla nulová).

 • Rozsahy se překrývají - pokud nastavíte jednu cenu pro rozsah např. 0 až 5 000 Kč a druhou cenu pro rozsah 3 000 Kč až nekonečno (= prázdná hodnota Cena do), systém nebude vědět, která cena je správná.

 • Chybné nastavení Váhy od, není nastavena cena od 0 kg, ale nemáte vyplněny hmotnosti u produktů.

Nastavení dopravy zdarma

Pokud chcete nastavit dopravu zdarma od určité částky tak, aby se zákazníkovi zobrazovala v košíku hláška „Nakupte už jen za X Kč a zboží Vám doručíme zcela zdarma!“, tak je to potřeba nastavit v administraci Nastavení → Doprava a platby → Způsoby dopravy a v detailu konkrétní dopravy přepnout přepínač Použitelné pro slevu doprava zdarma.

V nastavení Nastavení doprav a plateb je potřeba ještě zaškrtnout volbu Zobrazit dopravu zdarma.

Oznámení se zobrazí takto:

Pokud se vám ukazuje doprava zdarma od 0 Kč, tak je to tím, že jste povolili dopravu zdarma u Osobního odběru. Proto u osobního odběru zrušte Použitelné pro dopravu zdarma.

Zaškrtnutím volby Použitelné pro dopravu zdarma pouze určíte, že tento způsob dopravy bude možné použít, pokud nastavíte jednotlivým produktům v jejich detailu příznak dopravy zdarma, tzn. že určitý produkt může mít přepravu zdarma, i když nedosahuje vámi stanovené hranice pro běžnou dopravu zdarma.

Last updated