Informační zpávy

Zde tvoříte šablony zprav, které pak můžete použit u faktur, dobropisů nebo dodacích listů, jako informační zprávu pro zákazníky.

Informační zprávy, jsou e-maily, které můžete ručně odeslat vašim zákazníkům přímo v sekci, kterou si zvolíte (z detailu objednávky, zálohových faktur nebo daňových dokladů). Takové e-maily můžete využít pro zasílání dodatečných informací zákazníkovi.

Vytvořené šablony pro informační zprávy se vám pak zobrazují při editaci dokladu v pravém horním rohu v rozbalovacím menu u tlačítka E-mail.

Informační zprávy je možné si nadefinovat pro Zálohové faktury, Faktury, Dobropisy a Dodací listy.

Přidání šablony informační zprávy

Pro přidání nové šablony zprávy klikněte na tlačítko Vytvořit šablonu zprávy.

  • Předmět zprávy - vyplňte tak, jako když vyplňujete předmět v klasickém e-mailu.

  • Text zprávy - zde můžete využít proměnných (jejich seznam najdete ve spodní části), aby se vždy v šabloně měnily údaje dle konkrétního zákazníka.

  • Automaticky připojovat doklad jako PDF přílohu - pokud tuto volbu zaškrtnete, tak se doklad od kterého zprávu odesíláte přiloží do zprávy jako příloha.

Proměnnou přetáhněte ze spodní části do textu zprávy, do místa kam ji chcete vložit.

Last updated