Informační zpávy

Zde tvoříte šablony zprav, které pak můžete použit u faktur, dobropisů nebo dodacích listů, jako informační zprávu pro zákazníky.

Informační zprávy, jsou e-maily, které můžete ručně odeslat vašim zákazníkům přímo v sekci, kterou si zvolíte (z detailu objednávky, zálohových faktur nebo daňových dokladů). Takové e-maily můžete využít pro zasílání dodatečných informací zákazníkovi.

Vytvořené šablony pro informační zprávy se vám pak zobrazují při editaci dokladu v pravém horním rohu v rozbalovacím menu u tlačítka E-mail.

Zobrazení šablon informačních zpráv v detailu daňového dokladu

Informační zprávy je možné si nadefinovat pro Zálohové faktury, Faktury, Dobropisy a Dodací listy.

Informační zprávy

Přidání šablony informační zprávy

Pro přidání nové šablony zprávy klikněte na tlačítko Vytvořit šablonu zprávy.

  • Předmět zprávy - vyplňte tak, jako když vyplňujete předmět v klasickém e-mailu.

  • Text zprávy - zde můžete využít proměnných (jejich seznam najdete ve spodní části), aby se vždy v šabloně měnily údaje dle konkrétního zákazníka.

  • Automaticky připojovat doklad jako PDF přílohu - pokud tuto volbu zaškrtnete, tak se doklad od kterého zprávu odesíláte přiloží do zprávy jako příloha.

Proměnnou přetáhněte ze spodní části do textu zprávy, do místa kam ji chcete vložit.