Šablony

Zde nalezete šablony, které máte nainstalovány ve vašem e-shopu.

Vyberte šablonu, kterou chcete použít v e-shopu a klikněte na tlačítko Zvolit šablonu. Šablona se nastaví jako výchozí pro e-shop a zobrazí se jako aktivní šablona v horní části stránky.

Změny v nastavení šablony provedete kliknutím na tlačítko Přizpůsobit šablonu nebo na ikonku štětce u neaktivní šablony.

Vlastní šablona

Pokud chcete upravit HTML kód šablony podle svých požadavku, tak je potřeba si vytvořit vlastní šablonu. Pokud byste upravovali některou ze systémových šablon, tak při příští aktualizaci šablony by se vaše změny přepsaly.

Neprovádějte změny v systémových šablonách, vždy je potřeba šablonu duplikovat a změnu provádět v nové šabloně, kterou nastavíte jako aktuální pro e-shop.

Vyberte si šablonu, kterou chcete upravovat a kliknete na tlačítko s klíčem. Zobrazí se vám kontextové menu kde zvolíte položku Duplikovat.

V novém okně pak zadejte název adresáře do kterého chcete novou šablonu umístit a klikněte na tlačítko Duplikovat.

Nově vytvořenou šablonu si můžete Exportovat a upravit v externím editoru. Po úpravách ji můžete zase Importovat zpět.

Pomocí importu a exportu můžete upravenou šablonu také přenést do dalšího e-shopu.

Pokud chcete změnit název šablony tak v kontextovém menu klikněte na volbu Nastavit. V nově otevřeném okně pak můžete změnit název šablony a další parametry.

Náhled šablony

Upravenou šablonu si můžete zobrazit v náhledu, abyste mohli vyzkoušet všechny provedené změny a nemuseli si šablonu přepínat jako aktivní. Můžete tak novou šablonu odladit na pozadí a přepnout ji až když bude hotová. Klikněte na tlačítko Zobrazit náhled (tlačítko s okem) a šablona se vám přepne do náhledového režimu.

Informaci o tom, že se nacházíte v náhledovém režimu vidíte ve stavovém řádku ve spodní části prohlížeče. Zde můžete také náhledový režim ukončit kliknutím na tlačítko Zrušit prohlížení.

Last updated