Daňové doklady

Zde se zobrazuje seznam všech vytvořených daňových dokladů (faktur).

V této sekci můžete klikem na tlačítko Vytvořit daňový doklad vytvořit doklad a připojit jej k objednávce, pokud jste ho již nevytvořili v objednávce.

Pokud je číslo daňového dokladu červenou barvou, tak je daňový doklad stornovaný.

Editace daňového dokladu

Při editaci daňového dokladu můžete upravit nebo změnit variabilní symbol, konstantní symbol, můžete změnit typ platby (tyto nastavení můžete mít automatické pro každý daňový doklad, jestli nastavíte v sekci nastavení dokladů výchozí nastavení.

E-mail

Při editaci daňového dokladů můžete odeslat předdefinovanou e-mailovou zprávu. E-mailové zprávy můžete nastavit a vytvořit v Nastavení / Objednávky / Informační zprávy záložka Faktury.

Tyto e-mailové zprávy jsou vhodné pro znovu faktury například při změně položek ve faktuře nebo při změně fakturační adresy apod. (když máte nastavené automatické e-maily při různém stavu objednávky a odešle se automaticky faktura, ale vy potřebujete poslat upravenou fakturu, můžete využit právě tyto e-mailové zprávy).

Označit jako zaplacené a položky

Přepnutím tlačítka Označit jako zaplacené se automaticky změní stav objednávky na Zaplaceno a nastaví se aktuální datum a čas.

Na záložce položky můžete upravit jednotlivé položky v objednávce a můžete přidat nebo odstranit produkty, způsob dopravy, zrušit slevu apod.

Last updated